Educating Seeta : The Anglo-Indian Family Romance and the Poetics of Indirect Rule

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shuchi Kapila

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814211267

ISBN-10: 081427126x

ISBN-13: 978-0814211267

ISBN-13: 978-0814271261

Ký hiệu phân loại: 823.8093585 English fiction

Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 161 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 243345

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH