Practical support for ISO 9001 software project documentation : Using IEEE software engineering standards

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan K Land, John W Walz

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0471768677 (pbk.)

ISBN: 9780471768678 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Piscataway, N.J. : Chichester : Wiley-IEEE Computer Society ; John Wiley [distributor], 2006

Mô tả vật lý: xiv, 418 p. : , ill., charts ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 24438

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH