Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
ISO 9001 :2000 for small businesses
Tác giả: Ray Tricker
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier ButterworthHeinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
ISO 9001 : 2000 quality management system design
Tác giả: Schlickman Jay J
Xuất bản: kd: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.562
 
Practical support for ISO 9001 software project documentation : Using IEEE software engineering standards
Tác giả: Susan K Land, John W Walz
Xuất bản: Piscataway NJ Chichester: WileyIEEE Computer Society John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.1
 
ISO 9001 : 2015 : a complete guide to quality management systems
Tác giả: Itay Abuhav
Xuất bản: Boca Raton Florida London England New York: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Systematic process improvement using ISO 9001 : 2000 and CMMI
Tác giả: Boris Mutafelija, Harvey Stromberg
Xuất bản: nt: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
ISO 9001:2000 for small businesses : implementing process-approach quality management / Arpad Gaal
Tác giả: Arpad Gaal
Xuất bản: Boca Raton: St Lucie Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5/62
 
Process improvement with CMMI v1.2 and ISO standards [electronic resource]
Tác giả: Boris Mutafelija, Harvey Stromberg
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressAuerbach Publications, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Process Improvement Essentials
Tác giả: James R Persse
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục