Relación de la causa de Juana María, mulata : esclava, mulata y hechicera. Historia inquisitorial de una mujer novohispana del siglo XVIII

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Juana María, Alma Leticia Mejía González

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6075641331

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, Centro de Estudios Linguí̈sticos y Literarios, 1996.

Mô tả vật lý: 1 online resource (49 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245080

Includes bibliographical references (p. 49).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH