Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The Inquisition : a history
Tác giả: Michael C Thomsett
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  272
 
A history of medieval heresy and inquisition
Tác giả: Jennifer Kolpacoff Deane
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  272
 
The secret familiar : (confessions of an inquisitor's spy)
Tác giả: Catherine Jinks
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Spanish Inquisition, 1478-1614 : an anthology of sources
Tác giả: Lu Ann Homza
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub Co, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  272
 
The System of the Inquisition in Medieval Europe
Tác giả: Paweł Kras
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  273.6
 
Crusade, heresy, and inquisition in the lands of the Crown of Aragon (c. 1167-1276)
Tác giả: Damian J Smith
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  272
 
The corruption of angels : the great Inquisition of 1245-1246
Tác giả: Mark Gregory Pegg
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  272
 
Secretos del oficio : avantares de la Inquisición novohispana
Tác giả: María Águeda Mendez
Xuất bản: Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  272.20972
 
Crypto-judaism and the Spanish inquisition
Tác giả: Michael Alpert
Xuất bản: Basingstoke Hampshire New York: Palgrave, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946
 
Jerzy Andrzejewskis Roman "Ciemno?ci kryj? ziemi?" und die Darstellung der spanischen Inquisition in Werken der fiktionalen Literatur
Tác giả: Jürgen Schreiber
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  891.8537
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục