Pueblos y caciques yucatecos, 1550-1580

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Bronfman, Jose Gómez de León Cruces

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076288702

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 1988.

Mô tả vật lý: 1 online resource (468 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245157

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH