En muchos lugares y todos los días : vírgenes, santos y niños Dios : mística y religiosidad popular en Xochimilco

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vania Salles, Jose Manuel Valenzuela Arce

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286678

ISBN-13: 978-9681207038

Ký hiệu phân loại: 394.26829209725228 Special occasions

Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociológicos, 1997.

Mô tả vật lý: 1 online resource (238 p.) : , col. ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245189

Includes bibliographical references (p. 233-238).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH