El proceso de industrialización en la ciudad de México (1821-1970)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gustavo Garza

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076286203

ISBN-13: 978-9681203085

Ký hiệu phân loại: 330.972 Economics

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 1985.

Mô tả vật lý: 1 online resource (446 p.) : , ill. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245262

Bibliography: p. 433-446.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH