Cincuenta años de investigación urbana y regional en México, 1940-1991

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Araceli Damián, Gustavo Garza

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076285862

ISBN-13: 978-9681206895

Ký hiệu phân loại: 307.760972 Specific kinds of communities

Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 1996.

Mô tả vật lý: 1 online resource (325 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245310

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH