El analfabetismo en América Latina : un estudio empírico con especial referencia a los casos de Perú, México y Argentina

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jorge Padua

Ngôn ngữ: spa

ISBN-13: 978-6076283059

ISBN-13: 978-9681200008

Ký hiệu phân loại: 379.24098 Specific policy issues in public education

Thông tin xuất bản: Mexico, DF : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociológicos, 1979.

Mô tả vật lý: 1 online resource (192 Seiten) : , Diagramme, Karten.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 245510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH