Promise Nation : Transforming Communities through Place-Based Scholarships

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michelle Miller-Adams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0880995041

ISBN-10: 0880995068

ISBN-13: 978-0880995047

ISBN-13: 978-0880995061

Ký hiệu phân loại: 378.34 Scholarships

Thông tin xuất bản: Kalamazoo, Michigan : W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 141 pages)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 246345

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH