Our Limits Transgressed : Environmental Political Thought in America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bob Pepperman Taylor

Ngôn ngữ:

ISBN-13: 978-0700607471

ISBN-13: 978-0700631278

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, 1992.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 184 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 246848

Includes bibliographical references (p. 175-179) and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH