Our Limits Transgressed : Environmental Political Thought in America
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780700607471

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Lawrence, Kan. :University Press of Kansas, 1992.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 184 p.)

Ngôn ngữ:


Pinchot, Gifford, -- 1865-1946 ; Philosophy. ; Thoreau, Henry David, -- 1817-1862 ; Philosophy. ; Environmental policy -- United States ; Philosophy. ; Environmental policy -- United States. ; Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH