Microsoft word 2003 : Introductory concepts and techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas J Cashman, Gary B Shelly, Misty E Vermaat

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1418843557

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: USA : Thomson Course Technology, 2006

Mô tả vật lý: 216p. ; , 8cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 24990

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.369
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH