Mobile fading channels

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthias Pätzold

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 0471495492

Ký hiệu phân loại: 621.38450151 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; New York : John Wiley, 2002

Mô tả vật lý: x, 418 p. : , ill. ; , 26

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 25388

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH