Word 2007 : beyond the manual

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Connie Morrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1590597990

ISBN-13: 978-1590597996

Ký hiệu phân loại: 005.52 Word processing formerly 652.5

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA New York : Apress ; Distributed to the book trade by Springer-Verlag , 2007

Mô tả vật lý: xxv, 297 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 25677

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH