Psychology : the science of mind and behaviour
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Richard Gross, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0340900989

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London :Hodder Arnold, 2005, 5th ed.

Mô tả vật lý: xiii, 1007 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH