Handbook of applied algorithms : solving scientific, engineering and practical problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amiya Nayak, Iva Stojmenović

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470044926

ISBN-13: 978-0470044926

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2008

Mô tả vật lý: xxvi, 544 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 25821

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH