Wind Turbine Design Innovations Drive Industry Transformation; The Spectrum of Clean Energy Innovation (Fact Sheet) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2010

Mô tả vật lý: Size: 2 pp. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 259525

Fact sheet describing NREL's history developing wind turbines with GE from 1984 - 2010.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH