Toward High Performance Neural Prostheses [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Menlo Park, Calif. : Oak Ridge, Tenn. : Stanford Linear Accelerator Center. ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2012

Mô tả vật lý: Size: 1:13:18 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 262293

Krishna V. Shenoy discusses neural prostheses research at Stanford.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH