Object-oriented game development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julian Gold

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032117660X

Ký hiệu phân loại: 794.8151 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Harlow : Addison Wesley, 2004.

Mô tả vật lý: xi, 426 p. : , ill ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 26320

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH