War cars : British armoured cars in the First World War

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Fletcher

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0112904394 (pbk.) :

Ký hiệu phân loại: 358.18 *Armored forces

Thông tin xuất bản: London : H.M.S.O., 1987

Mô tả vật lý: 97 p. : , ill. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 270865

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH