Triathlon workout planner

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Mora

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0736059059 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 796.4257 Weight lifting, track and field, gymnastics

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, c2006.

Mô tả vật lý: xi, 209 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 271036

Includes bibliographical references (p. 201) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH