The Life of Ten Bears : Comanche Historical Narratives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Francis Joseph Attocknie, Thomas W Kavanagh

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780803285507 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 978.004974572 *Western United States

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 227 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 271233

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH