The discourse of the Syncope : logodaedalus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0804753539 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 193 Germany and Austria

Thông tin xuất bản: Stanford, Calif. :Stanford University Press, c2008.,

Mô tả vật lý: xxv, 164 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Kant, Immanuel, -- 1724-1804. ; Philosophy. -- Style (Philosophy)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH