Ninja

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Griffeth, Stephen K Hayes, Gregory Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0897500733 (pbk. : v. 1) :

Ký hiệu phân loại: 796.815 Oriental martial arts forms

Thông tin xuất bản: Burbank, Calif. : Ohara Publications, c1980-<c1984 >

Mô tả vật lý: v. <1-5 > : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 271469

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH