Democracy and national identity in Thailand

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Kelly Connors

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 8776940020 (pbk.)

ISBN: 9788776940027 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 320.54 Nationalism

Thông tin xuất bản: Copenhagen : Abingdon : NIAS ; Marston [distributor], 2007.

Mô tả vật lý: xviii, 293 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 272119

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH