Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 493 kết quả
Democracy
Tác giả: Ross Harrison
Xuất bản: London New York: Routledge, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
The democracy sourcebook
Tác giả: José Antôn Cheibub, Robert A Dahl, Ian Shapiro
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Democracy
Tác giả: Charles Tilly
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
When the people speak : deliberative democracy and public consultation
Tác giả: James S Fishkin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Democracy
Tác giả: Ross Harrison
Xuất bản: London New York: Routledge, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Democracy : problems and perspectives [electronic resource]
Tác giả: Roland Axtmann
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Toward democracy : the struggle for self-rule in European and American thought
Tác giả: James T Kloppenberg
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Democracy : a world history
Tác giả: Temma Kaplan
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Rescuing Democracy
Tác giả: Paul E Smith
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Ancient Greek democracy : readings and sources
Tác giả: Eric W Robinson
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.938509014
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục