CNET do-it-yourself. Digital home office projects : 24 cool things you didn't know you could do!
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071489835 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York :MCGraw-Hill, 2007.,

Mô tả vật lý: xiii, 303 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Home computer networks -- Amateurs' manuals. ; Home-based businesses -- Equipment and supplies ; Amateurs' manuals. ; Microcomputers -- Amateurs' manuals.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH