Wanderlust

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann Aguirre

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0441016278

ISBN-13: 978-0441016273

Ký hiệu phân loại: 629.45 Manned space flight

Thông tin xuất bản: New York : Ace Books, 2008.

Mô tả vật lý: 312 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 272677

When Sirantha Jax, a "jumper" who has the ability to navigate faster-than-light ships through grimspace, is asked by the government to lead a diplomatic mission to the planet of Ithiss-Tor, she must deal with Syndicate criminals, romance, and man-eating aliens along the way.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH