Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Not quite paradise
Tác giả: Jan Zimlich
Xuất bản: New York City: Love Spell, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Shielder
Tác giả: Catherine Spangler
Xuất bản: New York City: Love Spell Books Dorchester Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The rising
Tác giả: James Doohan, S M Stirling
Xuất bản: Riverdale NY New York: Starline Distributed by Simon Schuster, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Broken bow : a novel
Tác giả: Diane Carey, Rick Berman, Brannon Braga
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Arthur C. Clarke's Venus prime [electronic resource]. Vol. 4
Tác giả: Paul Preuss, Arthur C Clarke
Xuất bản: New York: Ibooks, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Starfarers
Tác giả: Poul Anderson
Xuất bản: New York: Tor, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Red thunder
Tác giả: John Varley
Xuất bản: New York: Ace Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Wanderlust
Tác giả: Ann Aguirre
Xuất bản: New York: Ace Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.45
 
Shockwave
Tác giả: Paul Ruditis, Rick Berman, Brannon Braga
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The caves of steel [electronic resource]
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: New York: Barnes Noble Digital, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục