Sony [alpha] DSLR-A700 digital field guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Hess

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0470270314 (pbk.)

ISBN: 9780470270318 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 771.32 Specific types of cameras that use film

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., c2008.

Mô tả vật lý: xxii, 281 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 272689

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH