Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 754 kết quả
Digital photography : expert techniques
Tác giả: Ken Milburn
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
50 fast digital camera techniques
Tác giả: Gregory Georges, Larry Berman, Chris Maher
Xuất bản: New York NY: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
50 fast digital camera techniques
Tác giả: Gregory Georges, Larry Berman, Chris Maher
Xuất bản: New York: Wiley Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Shoot like a pro! : digital photography techniques
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Digital signal processing (DSP) : fundamentals, techniques and applications
Tác giả: Juan Zhang
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Getting started with digital imaging : tips, tools, and techniques for photographers
Tác giả: Joe Farace, Joe Farace
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Professional filter techniques for digital photographers
Tác giả: Stan Sholik
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Creative composition : digital photography tips & techniques
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.11
 
The best of photographic lighting : techniques and images for digital photographers
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
Wedding photography : advanced techniques for digital photographers
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.993925
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục