The Brew Your Own big book of homebrewing : all-grain and extract brewing, kegging, 50+ craft beer recipes, tips and tricks from the pros

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780760350461 (paperback)

Ký hiệu phân loại: 663.3 Brewed and malted beverages

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 240pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 272896

"Homebrew guides, recipes, troubleshooting, and tips from Brew Your Own magazine are brought together in one book"-- Provided by publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH