Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Handbook of brewing : processes, technology, markets
Tác giả: Hans Michael Esslinger
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  663.3
 
Froth! : the science of beer
Tác giả: Mark Denny
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.623
 
Ancient brews : rediscovered and re-created
Tác giả: Patrick E McGovern
Xuất bản: New York: WW Norton Company, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  663.4209
 
Beer is proof God loves us elektronisk ressurs : reaching for the soul of beer and brewing
Tác giả: Charles Bamforth
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: FT Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.476
 
Building homebrew equipment
Tác giả: Karl F Lutzen, Mark Stevens
Xuất bản: Pownal Vt: Storey Books, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.8
 
The art and craft of coffee : an enthusiast's guide to selecting, roasting, and brewing exquisite coffee
Tác giả: Kevin Sinnott
Xuất bản: Beverly Mass: Quarry Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.3
 
Homebrewing for dummies
Tác giả: Marty Nachel
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.873
 
Beer : tap into the art and science of brewing
Tác giả: Charles W Bamforth
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.873
 
The complete joy of home brewing
Tác giả: Charlie Papazian
Xuất bản: New York NY: Avon, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.873
 
Homebrew favorites : a coast-to-coast collection of over 240 beer and ale recipes
Tác giả: Karl F Lutzen, Mark Stevens
Xuất bản: Pownal Vt: Storey Communications, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.873
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục