Bioinformatics in aquaculture : principles and methods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zhanjiang Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118782354 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 572.330285 General topics of biochemistry

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017.

Mô tả vật lý: xxxiii, 557 pages, 14 unnumbered pages of plates : , illustrations (some color) ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 273443

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH