Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 308 kết quả
Bioinformatics : managing scientific data
Tác giả: Terence Critchlow, Lacroix Zoé
Xuất bản: : Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics : a practical approach
Tác giả: Shui Qing Ye
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics for dummies
Tác giả: Jean-Michel Claverie, Cedric Notredame
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics : databases and systems
Tác giả: Stanley Letovsky
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Bioinformatics : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả:
Xuất bản: Hershey PA: Medical Information Science Reference, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80285
 
Bioinformatics challenges at the interface of biology and computer science : mind the gap
Tác giả: Teresa K Attwood, Stephen R Pettifer, David Thorne
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ USA: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics challenges at the interface of biology and computer science : mind the gap
Tác giả: Teresa K Attwood, Stephen R Pettifer, David Thorne
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics for Systems Biology [electronic resource]
Tác giả: Stephen Krawetz
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics [electronic resource] : A Concept-Based Introduction
Tác giả: Venkatarajan Mathura, Pandjassarame Kangueane
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics algorithms [electronic resource] : techniques and applications
Tác giả: Alexande Zelikovsky, Io Măndoiu
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục