Assessing essential skills of veterinary technology students

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurie J Buell, Lisa E Schenkel, Sabrina Timperman

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781119042129 (Adobe PDF)

ISBN: 9781119042136 (ePub)

Ký hiệu phân loại: 636.089069 Animal husbandry

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 273460

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH