Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 670 kết quả (0.0312518 giây)
The training and development sourcebook
Tác giả: 
Amherst Mass: Human Resource Development Press, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3124
 
Periodization : theory and methodology of training
Tác giả: Tudor O Bompa
Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.7
 
Periodization training for sports
Tác giả: Tudor O Bompa
Champaign IL: Human Kinetics, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.713
 
The active manager's tool kit [electronic resource]
Tác giả: 
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.3124
 
Dog training for dummies, 3rd edition
Tác giả: Joachim Volhard
Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.7
 
Dog training for dummies
Tác giả: Joachim Volhard
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.7
 
Training for dummies [electronic resource]
Tác giả: Elaine Biech
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 331.25
 
Training for dummies
Tác giả: Elaine Biech
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 331.25
 
The ten-minute trainer : 150 ways to teach it quick and make it stick!
Tác giả: Sharon L Bowman
San Francisco CA: Pfeiffer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Maran illustrated weight training
Tác giả: 
Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.713
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục