The Big Typescript, TS. 213

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maximilian Aue, C. Grant Luckhardt, Ludwig Wittgenstein

Ngôn ngữ: eng ; ger ; ger

ISBN: 1405106999 (hardcover : alk. paper)

ISBN: 9781118346334 (pbk.)

ISBN: 9781405106993 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 192 British Isles

Thông tin xuất bản: Malden, MA : Blackwell Pub., 2005.

Mô tả vật lý: xviii, 516 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 273540

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH