Randomnicity : rules and randomness in the realm of the infinite

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anastasios A Tsonis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848161972

ISBN: 1848162057 (pbk.)

ISBN-13: 978-1848161979

ISBN: 9781848162051 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 519.2 Probabilities

Thông tin xuất bản: London : Singapore ; Hackensack, NJ : Imperial College Press ; Distributed by World Scientific Pub. Co., c2008.

Mô tả vật lý: xii, 191 p. : , ill. (some col.), music ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 274137

Includes bibliographical references (p. 175-187) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH