Cinema and language loss : displacement, visuality and the filmic image

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tijana Mamula

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415807182

ISBN-13: 978-0415807180

Ký hiệu phân loại: 791.43019 Motion pictures, radio, television

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2013.

Mô tả vật lý: xiv, 286 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 274517

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH