Best karate: heian, tekki

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Masatoshi Nakayama

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0870113798

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 143 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 274790

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH