Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
The complete book of Taekwon Do forms
Tác giả: Keith D Yates
Xuất bản: Boulder CO: Paladin Press, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  796.82
 
Giáo trình Karate-do : dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Trần Tuấn Hiếu, Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Đương Bắc
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục Thể thao, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Elements of advanced karate
Tác giả: Lester Ingber, Mike Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Dynamic power of karate
Tác giả: Hirokazu Kanazawa, Hirokazu Kanazawa
Xuất bản: Thousand Oaks CA USA: Dragon Books, 1986 c1981
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
75 down blocks : refining karate technique
Tác giả: Rick Clark
Xuất bản: Boston Mass: Tuttle Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Bruce Lee's Fighting method : basic training
Tác giả: Bruce Lee, M Uyehara
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
The complete idiot's guide to karate
Tác giả: Randall G Hassell, Edmond Otis
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha Books, c2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Mas Oyama's Essential karate
Tác giả: Masutatsu 叹ama, Masutatsu 叹ama
Xuất bản: New York: Sterling Pub Co, ñ978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Ed Parker's encyclopedia of Kenpo
Tác giả: Edmund K Parker
Xuất bản: Pasadena Calif: Delsby Publications, c1992
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Street karate : a complete course in self-defense
Tác giả: John McSweeney
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.812
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục