Fundamentals of Computing 2 : Abstraction, Data Structures, Large Software Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071137165

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 1995, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 551 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 2751
1. Computer science.
  - Computers.
  - Electronic data processing.
  - Máy tính
  - Nền tảng; Computers-1. Computer science.
  - Computers.
  - Electronic data processing.
  - Máy tính
  - Nền tảng
2. Computers-
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH