Fundamentals of Computing 2 : Abstraction, Data Structures, Large Software Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071137165

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 1995, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 551 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Computer science. -- Computers. -- Electronic data processing. -- Máy tính -- Nền tảng; Computers-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH