Art and technology : the practice and influence of art and technology in education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Fidalgo, Luisa Menano

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9463008617

ISBN-13: 978-9463008631

Ký hiệu phân loại: 701.05 Philosophy and theory of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource (157 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 275290

Includes bibliographical references at the end of each chapters.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH