Casino gambling for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Blackwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 047175286X (pbk.)

ISBN: 9780471752868 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 306.482 *Gambling

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub. Inc., c2006.

Mô tả vật lý: xxii, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 275977

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH