Black beauty : aesthetics, stylization, politics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shirley Anne Tate

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0754671453

ISBN-13: 978-0754671459

Ký hiệu phân loại: 305.488969729 Women

Thông tin xuất bản: Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2009.

Mô tả vật lý: 180 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 276295

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH