Aikido exercises for teaching and training

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. M Shifflett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1583942178

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Serwickley, PA : Round Earth Pub., c2009.

Mô tả vật lý: x, 278 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 276579

1. Aikido
Includes bibliographical references (p. 257-264) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH