Critical companion to Walt Whitman : a literary reference to his life and work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles M Oliver

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816057680 (hardcover : alk. paper)

ISBN: 9780816057689 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 811.3 811.3 American poetry in English

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File, c2006.

Mô tả vật lý: viii, 408 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 277656

Includes bibliographical references (p. 392-396) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH