Critical companion to James Joyce : a literary reference to his life and work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. Nicholas Fargnoli, Michael Patrick Gillespie

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0816062323 (acid-free paper)

ISBN: 0816066892 (pbk.)

ISBN: 9780816062324 (acid-free paper)

ISBN: 9780816066896 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 823.912 823.912 English fiction

Thông tin xuất bản: New York, NY : Facts On File, c2006.

Mô tả vật lý: xiv, 450 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 277664

Includes bibliographical references (p. 404-424) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH